Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk lasiet mūsu Privātuma politikā. Turpinot lietot šo lapu Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lasīt vairāk

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Noteikumi ir piemērojami visām tiesiskajām attiecībām starp Klientu un Alintek.lv iepirkšanās vides (turpmāk – Alintek interneta veikals) īpašnieku SIA “Alintek”, reģ.nr. 40003226944, kas saistītas ar preču pirkšanu Alintek interneta veikalā.

1.2. Alintek ir tiesības vienpusēji mainīt vai papildināt noteikumus, publicējot jaunos noteikumus tīmekļa adresē www.Alintek.lv. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms izmaiņas nosacījumos ir stājušās spēkā, tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi, ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav paredzēts citādi.

1.3. Klients nepieciešamības gadījumā var saglabāt, drukāt vai pavairot noteikumus pirms pirkuma veikšanas. Ar pirkuma izdarīšanu interneta veikalā Klients apliecina, ka ir devis piekrišanu šiem noteikumiem.

1.4. Papildus šiem noteikumiem pirkuma veikšanai interneta veikalā ir piemērojami arī Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

1.5. Attiecībā uz juridiskajām personām un personām, kuras preces iegādājas vai varētu iegādāties, vai izmantot nolūkam, kurš saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, netiek piemērots šo noteikumu 6.punkts – preču atgriešana, atteikšanās no līguma un samaksas atmaksāšana (atteikuma tiesības).

 

2. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

2.1. Klients izvēlas vēlamās preces interneta veikalā un pievieno tās iepirkumu grozam.

2.2. Klients izvēlas pasūtījuma piegādes veidu un vietu.

2.3. Klients apstiprina groza saturu un samaksā par precēm Alintek piedāvātajās maksājumu vidēs. Klients pirms pavadzīmes apmaksas pārbauda, vai pavadzīmē norādītie dati atbilst Klienta patiesajām vēlmēm.

2.4. Pēc apmaksas veikšanas Klients nospiež saiti “Atgriezties pie pārdevēja”.

2.5. Alintek nosūta apstiprinājuma e-pastu uz Klienta e-pastu par pasūtījuma un samaksas saņemšanu. Ja netiek saņemts apstiprinājuma e-pasts, Klientam ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu info@Alintek.lv vai tel. nr. +371 67250002 no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 8.30–16.30.

2.6. Klientam pavadzīme tiek nosūtīta kopā ar precēm.

2.7. Preces pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (Līgums stājas spēkā) brīdī, kad SIA “Alintek” norēķinu kontā tiek saņemta pasūtījuma apstiprinājumam atbilstoša maksājuma summa.

 

3. PREČU CENA, MAKSĀJUMA IESPĒJAS, ALINTEK PRIEKŠROCĪBAS

3.1. Visu interneta veikalā tirgoto preču cena ir norādīta euro valūtā. Preču cenā ir iekļauts 21% pievienotās vērtības nodoklis.

3.2. Patstāvīgā klienta atlaides Alintek interneta veikalā ir piemērojamas Klientiem, kuri ir reģistrējušies kā AlintekPro lojalitātes programmas patstāvīgie klienti. Alintek patstāvīgo klientu vispārīgie noteikumi ir pieejami www.Alintek.lv mājaslapā.

3.3. Klients veic pasūtījuma preču cenas un piegādes izdevumu priekšapmaksu pilnā apmērā. Samaksa tiek veikta ārpus interneta veikala – maksājumu vidē. Alintek nav pieejas Klienta bankas un kredītkartes datiem.

3.4. Ja Klients neizvēlas saņemt pasūtītās preces Alintek instrumentu tirdzniecības centrā, preču piegādes izdevumi tiek pieskaitīti pirkuma cenai atbilstoši piegādes nosacījumiem.

3.5. Lai veiktu maksājumu, Klients pirkuma veikšanas brīdī tīmekļa vietnē izvēlas vēlamo maksāšanas veidu:

3.5.1. Ar internetbankas starpniecību;

3.5.2. Ar kredītkarti (Visa vai MasterCard) vai Paypal maksājumu sistēmu.

3.5.3. Ar priekšapmaksas rēķinu. Izvēloties apmaksas veidu “Priekšapmaksas rēķins”, rēķins tiks nosūtīts uz Klienta reģistrēto e-pastu. Pasūtītās preces tiks rezervētas vēlākais nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķinā norādītās summas saņemšanas Alintek norēķinu kontā.

3.5.4. Klients var pieteikties Alintek nomaksai, aizpildot nomaksas pieteikuma formu preces aprakstā.

3.6. Pasūtījuma cenai, atbilstoši starp Klientu un Klienta banku noslēgtajam līgumam, var tikt pieskaitīta apkalpošanas maksa.

 

4. PREČU SAŅEMŠANA

4.1. Preces var pasūtīt saņemšanai Alintek instrumentu tirdzniecības centros, Omniva vai DPD pakomātos vai Klienta norādītā adresē, izmantojot kurjera pakalpojumus.

4.2. Interneta veikalā veiktos pasūtījumus apstrādā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti nākamajā darba dienā. Tas ir piemērojams arī tad, ja ir izvēlēts “Pasūtījuma saņemšana Alintek veikalā”.

4.3. Preču saņemšana no Alintek.

4.3.1. Preču izsniegšana notiek Alintek instrumentu tirdzniecības centra darba laikā.

4.3.2. Preces izsniedz Klientam pēc personu apliecinošu dokumenta (ID kartes vai pases) un pasūtījuma numura uzrādīšanas. Personu apliecinošo dokumentu neesamības gadījumā Alintek preci Klientam neizsniedz.

4.3.3. Alintek nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, kas radušies no Alintek neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, trešajām personām piekļūstot pavadzīmes vai unikālā pasūtījuma numura kopijai.

4.3.4. Piegādes izdevumi netiek pieskaitīti pirkuma summai precēm, kuras izvēlētas saņemšanai Alintek instrumentu tirdzniecības centrā.

4.3.5. Ja Klients neizņem preci 14 kalendāro dienu laikā, Alintek uzskata, ka Klients ir atteicies no pasūtījuma un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā, pārskaita pirkuma summu atpakaļ Klientam uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums par pirkumu.

4.4. Preču saņemšana no pakomāta.

4.4.1. Piegādājot preces uz Klienta izvēlēto pakomātu, preču cenai tiek pieskaitīti piegādes izdevumi.

4.4.2. Klients tiek informēts par preču piegādi uz norādīto pakomātu ar SMS ziņojuma starpniecību uz Klienta pirkuma veikšanas laikā norādīto telefona numuru. Nosūtītais SMS ziņojums satur unikālo durvju kodu pakomāta atvēršanai.

4.4.3. Alintek nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, ja trešās personas ir piekļuvušas unikālajam pakomāta kodam no Alintek neatkarīgu iemeslu dēļ, un Klients ir zaudējis preces.

4.4.4. Ja Klients nav izņēmis preces no pakomāta līdz uzglabāšanas termiņa beigām, Alintek uzskata, ka klients ir atteicies no pasūtījuma un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā, pārskaita Klientam pirkuma summu atpakaļ uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums par pirkumu.

4.5. Preču saņemšana ar kurjera starpniecību.

4.5.1. Piegādājot preces ar kurjera pakalpojumu starpniecību, preču cenai tiek pieskaitīti piegādes izdevumi.

4.5.2. Kurjers preces piegādā piecu darba dienu laikā, skaitot no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. Kurjers preces piegādā darbdienās no plkst. 10.00 līdz 21.00. Kurjers pirms piegādes veikšanas pa telefonu vienojas ar Klientu par precīzu piegādes laiku.

4.5.3. Klients nodrošina preču saņemšanu norunātajā laikā un adresē. Ja preču piegāde neizdodas no kurjera neatkarīgu iemeslu dēļ divas reizes pēc kārtas, preces tiek nogādātas kurjera uzņēmuma terminālī. Šajā gadījumā Klients 14 dienu laikā var sazināties ar kurjeru un lūgt preces atkārtoti piegādāt ar kurjera starpniecību uz pircēja norādīto adresi. Ja augstākminētais mēģinājums piegādāt preces Klientam neizdodas, Alintek uzskata, ka Klients ir atteicies no pasūtījuma. Šajā gadījumā tiek piemēroti šī līguma noteikumi par preču saņemšanu no Alintek, un Klientam 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Alintek saņēmis preces atpakaļ, tiek atgriezta pirkuma summa, tostarp piegādes izdevumi, izdarot pārskaitījumu uz to pašu norēķinu kontu, kurš tika izmantots pirkuma veikšanai.

4.6. Preču pārbaude.

4.6.1. Saņemot preces, Klients apņemas uzmanīgi atvērt iepakojumu, nebojājot ne iepakojumu, ne preci. Ja Klients aiz neuzmanības ir sabojājis iepakojumu, t. i., produkta iepakojumu bija iespējams atvērt bez tā bojāšanas, Alintek ir tiesības pieprasīt bojājumu radīto zaudējumu kompensāciju, gadījumā, ja Klients preces atgriež atpakaļ Alintek. Ja produkta iepakojumu nav iespējams atvērt bez tā bojāšanas/laušanas, Klients nav atbildīgs par iepakojuma bojājumiem.

4.6.2. Ja, saņemot preces, Klients konstatē, ka viņam ir piegādātas defektīvas vai pirkumam (pasūtījumam) neatbilstošas preces, vai arī preces nesasniedz Klientu labā stāvoklī vai iepakojums ir atvērts (vai acīmredzami bojāts), Klients nekavējoties par notikušo informē Alintek klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu info@Alintek.lv vai tel. nr. +371 67250002.

4.6.3. Alintek ir atbildīgs par Klienta nopirktajām precēm to piegādes laikā. Preču zaudēšanas vai bojāšanas risks pāriet uz Klientu no brīža, kad Klients ir saņēmis preces.

 

5. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Alintek izmanto Klienta sniegtos personas datus un datus par pirkumiem saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu, ciktāl tas ir nepieciešams Klienta pasūtījuma veikšanai interneta veikalā. Alintek nenodod Klienta personas datus trešajām personām, izņemot uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus, ciktāl šie dati ir nepieciešami, lai preces piegādātu Klientam. Ar pirkuma izdarīšanu Alintek interneta veikalā Klients dod savu piekrišanu personas datu apstrādei.

5.2. Alintek nav pieejas Klienta bankas datiem, veicot preču apmaksu internetbankā.

5.3. Alintek patur tiesības nosūtīt informāciju par produktiem un partneru piedāvājumiem uz klienta e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no Alintek datu bāzes, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi klients@Alintek.com.

 

6. PREČU ATGRIEŠANA, ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA UN SAMAKSAS ATMAKSĀŠANA (atteikuma tiesības)

6.1. Klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preču saņemšanas brīža (paziņojuma par preču piegādi uz pakomātu, izņemot, ja tiek konstatēts preces defekts – sk. 7. punktu) bez iemeslu norādīšanas. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. Šo noteikumu izpratnē Patērētājs ir Klients kā fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.2. Lai atgrieztu preces, Klientam ir jāaizpilda preču atgriešanas pieteikums un tas jānosūta Alintek instrumentu tirdzniecības centram kopā ar precēm. Atgriežot preces ar pakomāta starpniecību, ir jāizmanto unikālais ATGRIEŠANAS kods. Atgriežot preces ar kurjera pakalpojumu starpniecību, ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu Info@Alintek.lv vai tel. nr. +371 67250002.

Atgriešanas pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit: Atteikuma veidlapa

 

6.3. Izmantojot tiesības atgriezt preces, Klientam ir pienākums nosūtīt preces Alintek vēlākais 14 dienu laikā no atgriešanas pieteikuma iesniegšanas dienas.

6.4. Ja iegādātās preces kāda iemesla dēļ ir nepiemērotas, Klientam ir tiesības 14 dienu laikā kopš preces saņemšanas atgriezt tās Alintek instrumentu tirdzniecības centrā, Omniva un DPD pakomātā vai ar kurjera starpniecību. Mēs iesakām Klientiem preces, kuras tie vēlās atgriezt, sūtīt vai piegādāt nekavējoties. Klients sedz ar atgriešanu saistītos izdevumus. Ja ar atgriešanu saistītie izdevumi vispirms ir jāapmaksā Alintek, tad ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas Alintek ieturēs no Klientam atgrieztās naudas summas. Atgrieztajām precēm ir jābūt nelietotām un iesaiņotām oriģinālajā iepakojumā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6.5. Ja Klients ir atteicies no darījuma, Alintek nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atgriešanas pieteikuma saņemšanas, pārskaita Klientam pirkuma summu ar piegādes izdevumiem, ja tādi ir apmaksāti. Atmaksa tiek veikta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikta apmaksa par pirkumu.

6.6. Ja Klients ir ar nodomu vai neuzmanības rezultātā bojājis preces vai preces izmantotas citā nolūkā, nevis preču rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, un ja preces tiek atgrieztas, izmantojot atteikuma tiesības, Alintek ir tiesības pieprasīt radīto bojājumu un preces vērtības samazinājuma kompensāciju, izdarot ieturējumu no Klientam atgrieztās naudas summas.

 

7. SŪDZĪBU IESNIEGŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. SIA “Alintek” ir atbildīgs par prasībām un pretenzijām, kas celtas par neatbilstošām precēm un to defektiem atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam. Fiziska persona, kas iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, var iesniegt sūdzības divu gadu laikā, visas juridiskās personas un fiziskās personas, kuras preces iegādājas vai varētu iegādāties, vai izmantot nolūkam, kurš saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību – 6 mēnešu laikā kopš preču saņemšanas brīža. Attiecībās ar juridiskām personām un fiziskām personām, kuras preces iegādājas vai varētu iegādāties, vai izmantot nolūkam, kurš saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, Patērētāju tiesību aizsardzības likums netiek piemērots.

7.2. Klients sūdzību iesniedz, to nosūtot uz e-pasta adresi klients@Alintek.com vai iesniedzot to Alintek darbības vietas klientu apkalpošanas dienestā. Sūdzībā jānorāda Klienta vārds, uzvārds un kontaktinformācija, sūdzības iesniegšanas datums, preces defekts un iesniedzamās sūdzības saturs. Sūdzībai jābūt pievienotam dokumentam, kas pierāda pirkuma veikšanu.

7.3. SIA “Alintek” nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem vai novēlotu preču piegādi, ja zaudējumi vai preces piegādes kavēšanās notikusi tādu apstākļu dēļ, kurus SIA “Alintek” nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos SIA “Alintek” neparedzēja un nevarēja paredzēt (force majeure).

7.4. Alintek nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies no pasūtīto preču lietošanas neparedzētiem mērķiem, kā arī tad, ja piegādes kavēšanās radusies, Klientam norādot kļūdainu informāciju.

7.5. Puses risina starp Klientu un Alintek radušos strīdus pārrunu ceļā. Ja pārrunās netiek panākta vienošanās, pusēm ir tiesības vērsties tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šiem noteikumiem kā līguma starp SIA “Alintek” un Klientu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā (ne)esamību tiks izšķirts Vidzemes rajona tiesā Cēsīs kā pirmās instances tiesā un Vidzemes apgabaltiesā kā otrās instances tiesā.

 

8. ALINTEK VEIKTĀ TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS

8.1. Alintek remontdarbu laikā remontē Klienta preces norādītos bojājumus un defektus. Bojājumi un defekti tiek fiksēti rakstiskā veidā apkopes pasūtījuma apstiprinājumā.

8.2. Ar tehnisko apkopi saprot preventīvos pasākumus, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu ierīces ilgtermiņa kalpošanu saskaņā ar ražotāja sniegto lietošanas instrukciju vai apkopes žurnālu.

8.3. Tehniskā apkope nenozīmē iekārtu pārbūvi vai mainīšanu.

8.4. Alintek var pieprasīt samaksu par remonta tāmes sagatavošanu. Remonta faktiskās izmaksas var atšķirties no tāmes, bet faktisko izmaksu novirzes no tāmes nebūs būtiskas.

8.5. Nododot preces apkopei vai remontam, tiek noteikts termiņš bojājumu un defektu noteikšanai, par ko tiek informēts Klients.

8.6. Alintek izmanto pašu iepirktus materiālus, lai veiktu ar tehnisko apkopi un remontu saistītos darbus.

8.7. Alintek veic citu tehniskās apkopes vai remonta laikā atklāto bojājumu un defektu novēršanu pēc vienošanās ar Klientu.

8.8. Alintek apņemas veikt ierakstu apkopes žurnālā par tehniskās apkopes laikā veiktajiem darbiem, ja Klients apkopes žurnālu ir iesniedzis Alintek.

 

9. PIRKUMA GARANTIJA

9.1. Pirkuma garantijas izsniedzējs nodrošina precēm pirkuma garantiju atbilstoši sekojošajiem nosacījumiem. Šo nosacījumu izpratnē Patērētājs ir fiziska persona, ja preces pirkšana nav saistīta ar to neatkarīgo saimniecisko vai profesionālo darbību.

9.2. Ja materiāla, konstrukcijas vai montāžas kļūmes kļūst pamanāmas pirkuma garantijas termiņa laikā, pirkuma garantijas izsniedzējs organizē bezmaksas preču remontu.

9.3. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, pirkuma garantijas izsniedzējs maina preces bez maksas.

9.4. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, bet preču maiņa nav iespējama (galvenokārt, ja preces vairs netiek ražotas), pirkuma garantijas izsniedzējs atgriež Klientam tā samaksāto naudu.

 

10. Pirkuma garantija nav piemērojama, ja:

10.1. Nav iespējams identificēt preces sērijas numuru;

10.2. Preces bojājumus ir izraisījusi nepareiza lietošana;

10.3. Preces bojājumus ir izraisījis preces nolietojums;

10.4. Preces bojājumus ir izraisījusi ārējās vides ārkārtēja iedarbība (pārlieks mitrums, karstums, trieciens utt.);

10.5. Preces bojājumus ir izraisījis nelaimes gadījums (piemēram, kritiens);

10.6. Preces bojājumus ir izraisījusi rokasgrāmatā vai citā ar preci sniegtā dokumentā norādīto instrukciju neievērošana.

10.7. Apkopes žurnālā, rokasgrāmatā vai citā dokumentā, kas tiek izsniegts kopā ar preci, tiek noteikta regulāra tehniskā apkope, bet Klients nav vērsies pie pirkuma garantijas izsniedzēja pārstāvības laicīgai tehniskās apkopes veikšanai.

 

11. Pirkuma garantijas termiņa izbeigšanās

11.1 . Pirkuma garantijas termiņš izbeidzās, ja:

11.1.1. Pirkuma garantijas termiņa beigās;

11.1.2. Preču sērijas numura bojāšanas vai noņemšanas gadījumā;

11.1.3. Ja Klients vai trešā persona, kura nav pirkuma garantijas izsniedzējs, veic remontu vai remonta mēģinājumu.

11.2. Ja materiāla, konstrukcijas vai montāžas defekts kļūst pamanāms pirkuma garantijas termiņa laikā, Klientam ir tiesības pirkuma garantijas termiņa laikā vērsties pie jebkuras no pirkuma garantijas izsniedzēja pārstāvībām. Pirkuma garantijas pārstāvības atrodamas mājas lapā www.Alintek.lv.

11.3. Vēršoties pie pirkuma garantijas izsniedzēja pārstāvības, Klients piegādā remontējamās preces un apraksta konstatētos bojājumus. Pēc pirkuma garantijas pārstāvības pieprasījuma Klients iesniedz dokumentus, kuri pierāda preču pirkšanas laiku (pavadzīmi vai citu dokumentu).

11.4. Pirkuma garantijas izsniedzējs remontē preces bez maksas saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz 30 dienas. Pirkuma garantijas izsniedzējs informē Klientu par preču remonta veikšanu pa telefonu vai e-pastu. Pēc remonta Klients preces saņem tajā pašā pārstāvībā, kurā tās tika nogādātas remontam.

11.5. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, pirkuma garantijas izsniedzējs par to informē Klientu pa telefonu vai e-pastu, vienlaikus informējot par datumu, kurā Klients var pēc iespējas ātrāk saņemt mainītās preces. Klients saņems mainītās preces no tās pašas pārstāvības, kurā oriģinālās preces tika nodotas remontam.

11.6. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, bet preču maiņa ir neiespējama un pirkuma garantijas izsniedzējs ir pieņēmis lēmumu atgriezt naudu par preci, pirkuma garantijas izsniedzējs par to telefoniski vai pa e-pastu informē Klientu. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums paziņot savu norēķinu konta numuru, uz kuru pirkuma garantijas izsniedzējs var pārskaitīt naudu par preci. Pirkuma garantijas izsniedzējs atgriež naudu 14 dienu laikā no Klienta norēķinu konta numura saņemšanas dienas. Naudas atgriešana trešās personas norēķinu kontā ir iespējama tikai pēc Klienta rakstiska pieteikuma iesniegšanas.

11.7. Pirkuma garantijas izsniedzējs nekompensē Klientam preču transporta izdevumus vai zaudējumus, kas radušies remonta laikā, kad tās nebija iespējams izmantot. Nevienā gadījumā pirkuma garantijas izsniedzējs nekompensē Klientam negūto peļņu.

11.8. Pirkuma garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā preces tika remontētas. Noteiktais laika periods sākas dienā, kad Klients piegādā remontējamās preces garantijas izsniedzējam, un beidzas dienā, kad pirkuma garantijas izsniedzējs informē Klientu par remonta pabeigšanu.

11.9. Ja pirkuma garantijas izsniedzējs bez maksas maina preces, pirkuma garantijas termiņš nemainās. Tas paliek tāds, kāds tas bija nopirktajai precei. Taču šajā gadījumā garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā prece atradās remontā līdz tās apmaiņai. Garantijas termiņš pagarinās par laiku, kad Klients piegādā remontējamās preces, un beidzas dienā, kad pirkuma garantijas izsniedzējs informē Klientu par aizvietoto preču saņemšanu.

11.10. Ja pirkumam ir piemērojams Patērētāju tiesību aizsardzības likums, papildus augšminētajiem noteikumiem pirkuma garantijai piemērojamas arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas.