Uzņēmumam augot pienāk mirklis, kad kļūst nepieciešams automatizēt ekspluatācijas šķidrumu izlietošanu un noliktavas krājumu uzskaiti.

Ieviešot monitoringa sistēmu uzņēmums:

  • Jebkurā brīdī var iegūt datus par noliktavā esošo ekspluatācijas šķidrumu daudzumu,
  • Var kontrolēt šķidrumu izdali arī no mobilajiem izdales punktiem (bezvadu versijā)
  • Novērš nesankcionētu ekspluatācijas šķidrumu izlietojumu,
  • Var iegūt statistikas datus par šķidrumu izlietojumu un mehāniķu darbu,
  • Var savienot monitoringa sistēmu ar savu servisa/grāmatvedības programmu un importēt/eksportēt datus starp programmām,
  • Elektroniski apkopot datus par dažādās vietas esošo objektu darbību, kuros ir uzstādīta monitoringa sistēma

 

Laikam ritot un krājoties pieredzei esam apstājušies pie sekojošu ražotāju monitoringa sistēmām:

  • SAMOA – vadu monitoringa sistēma,
  • BADGER – bezvadu monitoringa sistēma,
  • GRACO – bezvadu monitoringa sistēma