AUTOROBOT piedāvā dažādas virsbūves mērīšanas sistēmas:

  • Mehāniskā mērīšanas sistēma ar vai bez datu bāzes.
  • Elektroniskā bīdmēra sistēma EzCalipre, kura fizisko mērījumu datus ar Bluetooth palīdzību nodod datoram, kur tie tiek salīdzināti ar datu bāzē esošajiem izmēriem.
  • Mehāniskā 3D mērīšanas sistēma
  • Elektroniskā 3D mērīšanas sistēma