Bio Degreaser

art. nr. 05517

Pareizi lietojot Forté Bio Degreaser dzesēšanas sistēmās, tas sniedz sekojošās priekšrocības:

•Novērš dūņu nosprostojumus radiatora serdēs un mazajos kanālos, kas palīdz saglabāt dzesēšanas sistēmas funkcionēšanu.
•Emulģē eļļu un dūņas. Pēc drenāžas un skalošanas dzesēšanas sistēma būs pilnībā attaukota.
•Atjauno siltuma apmaiņu starp termiski augsti noslogotām dzinēja daļām un dzesēšanas sistēmu.
•Pēc tīrīšanas ieteicams vēlreiz pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni izplešanās tvertnē.
•Ar tīrīšanu var novērst ūdens sūkņu plastmasas vai gumijas detaļu pavājināšanos, kuru izraisa eļļas un dūņu ogļūdeņraži.


Forté Bio Degreaser ir uz šķīdinātāju bāzes izstrādāts tīrīšanas produkts.  Produkts emulģē dūņas un taukainus nosēdumus, kurus veido siltuma noplūde, bojāta cilindra galvas starplika, kavitācija u.c.
Forté Bio Degreaser nav kaitīga ietekme uz dzesēšanas sistēmās izmantotajiem materiāliem, neatkarīgi no tā lietošanas laika.
Forté Bio Degreaser ir saderīgs ar visām zināmajām dzesētājvielām, piemēram, antifrīzu un uz etilēnglikola vai propilēnglikola bāzētām dzesētājvielām.
Forté Bio Degreaser ir šķīstošs un pilnībā bioloģiski noārdās.

Lietošanas norādījumi:
Pievienojiet vienu devu Forté Bio Degreaser uz katriem 2 litriem dzesētājvielas. Lielākām dzesēšanas sistēmām 20% no kopējā tilpuma.
Pievienojiet produktu dzesētājvielai, atveriet iekšējās apsildes ventili un uzkarsējiet motoru līdz darba temperatūrai. Darbiniet dzinēju tukšgaitā 20 minūtes, apturiet motoru, noteciniet dzesētājvielu un skalojiet dzesēšanas sistēmu ar tīru ūdeni. Piepildiet dzesēšanas sistēmu ar tīru ūdeni un uzkarsējiet motoru līdz darba temperatūrai. Noteciniet ūdeni un skalojiet līdz izplūstošais ūdens ir dzirds.