Diesel Intake Cleaner

art. nr. 04616

Pareizi lietojot Forté Diesel Intake Cleaner, tas sniedz sekojošās priekšrocības:
•    Iekšēji attīra gaisa ieplūdes kolektoru.
•    Attīra gaisa vārstus.
•    Attīra uzpūtes gaisa sensorus un atjauno vadības signālu.
•    Atjauno gaisa kontroles vārstu pareizu funkcionēšanu.
•    Uzlabo veiktspēju un samazina degvielas patēriņu.

Forté Diesel Intake Cleaner ir īpaši izstrādāts dīzeļdzinējiem. To paredzēts iesmidzināt ieplūdes kolektorā. Tas noņem degšanas pārpalikumus un oglekļa nosēdumus, kuri caur izplūdes gāzu recirkulācijas un kartera ventilācijas sistēmu piesārņo gaisa ieplūdes kolektoru.
Oglekļa nosēdumi palielina velkamā gaisa pretestību, kas radīs nepareizus gaisa virpuļus degkamerās.
Tas radīs nepareizu maisījuma sagatavošanu, kas izraisīs nepilnīgu sadegšanu un paaugstinātu filtra noslogojumu.
Forté Diesel Intake Cleaner lietošana uzlabos izplūdes gāzu kvalitāti, tostarp mikrodaļiņu filtru darbību.  
Forté Diesel Intake Cleaner būtu regulāri jāizmanto dzinēju apkopes laikā tiem dzinējiem , kuriem mēdz būt problēmas ar gaisa ieplūdi vai dzinējiem, kuriem filtra atjaunošanas biežums ir augstāks nekā parasti

Lietošanas norādījumi  (Forté Diesel Intake Cleaner var nodarīt bojājumus krāsojumam)

Pie izslēgta dzinēja, noņemiet gumijas cauruli no ieplūdes kolektora un ar roku
noņemiet oglekļa nosēdumus, cik vien iespējams. Iesmidziniet vienu Forté Diesel Intake Cleaner devu ieplūdes kolektorā,
iedarbiniet dzinēju, un ar pārtraukumiem paceliet apgriezienus līdz 2,500 min-1 . Katrai pilnai devai ir jāļauj iedarboties vismaz 15 minūtes  !  
Katru reizi pēc produkta iesmidzināšanas, dzinējam ir jādod laiks, lai atgrieztos pie 2,500 min-1.
Aizveriet ieplūdes kolektora ieeju par 75% ar Gaisa ieplūdes ierobežotāju, lai palielinātu  
gaisa ātrumu, samazinātu trokšņus un radītu labāku produkta sajaukšanos.

> Pārliecinieties, ka katalītiskais neitralizators vai mikrodaļiņu filtrs nepārkarst
Forté Diesel Intake Cleaner var izmantot, lai attīrītu demontētas izplūdes gāzu recirkulācijas un kartera ventilācijas sistēmas daļas.
Kā pēcapstrādes piedevu, pievienojiet vienu devu Advanced Diesel Fuel Conditioner transportlīdzekļa degvielas tvertnes saturam.